Nasze maszyny są napędzane dwoma rodzajami silników – dwusuwowymi oraz czterosuwowymi. Choć obydwa rodzaje silników są silnikami z zapłonem iskrowym, zasilane są różnymi rodzajami paliwa.

Paliwem przeznaczonym do zasilania silników dwusuwowych jest mieszanka benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 oraz odpowiedniej ilości oleju przeznaczonego do smarowania silników dwusuwowych, wysokoobciążonych, chłodzonych powietrzem. Stosunek benzyny do oleju podają instrukcje obsługi. Należy ściele przestrzegać informacji dotyczących składu mieszanki zawartych w instrukcjach obsługi. W tym przypadku nie działa stare przysłowie – „Kto smaruje ten jedzie”

Użytkownicy maszyn napędzanych silnikami czterosuwowymi mają mniej zmartwień. Paliwem jest benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 bez żadnych dodatków.

Zarówno silniki dwusuwowe jak i czterosuwowe wymagają stosowania świeżego paliwa. Nie należy zatem przechowywać dużych ilości paliwa przeznaczonego do napędu maszyn ogrodniczych. W celu zabezpieczenia benzyny przed negatywnymi skutkami długotrwałego przechowywania, pamiętajmy o stosowaniu atestowanych pojemników przeznaczonych do przechowywania paliwa oraz o konieczności stosowania kondycjonerów – np. ADDITIX 2000.