Ogniwa tnące łańcucha pilarki ulegają w trakcie pracy naturalnemu stępieniu. Proces ten przebiega z różnym natężeniem – w zależności od warunków pracy łańcucha. Nie można, zatem jednoznacznie określić, po jakim czasie pracy nasz łańcuch będzie wymagał ostrzenia.

Pilarka wyposażona we właściwie naostrzony łańcuch tnie pod własnym ciężarem, a wycięty przez ogniwa tnące wiór jest gruby i regularny. Jeśli podczas cięcia operator musi wywierać coraz większy nacisk na uchwyty pilarki a regularny, gruby wiór staje się coraz drobniejszy, pojawia się coraz więcej pyłu drzewnego – oznacza to, że łańcuch wymaga ostrzenia.

Prawidłowo naostrzony łańcuch powinien przeciąć kłodę o średnicy 25 cm w czasie 10 sekund. Również w ten sposób możemy ustalić stan łańcucha naszej pilarki.