Kontakt

Victus-Emak Sp. z o.o.


ul. Karpia 37
61-619 Poznań
tel.: +48 61 823 83 69
e-mail: biuro@victus.pl

Kontakt od pon. - pt. w godz. 8.00-16.00


Zamówienia:
e-mail: sklep@victus.pl


Pytania:
e-mail: porady@victus.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Victus-Emak Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karpiej 37, 61-619 Poznań, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną informację poprzez formularz kontaktowy”.


Klauzula informacyjna

Firma Victus-Emak Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karpiej 37, 61-619 Poznań, jako Administrator Danych Osobowych, informują Pana/Panią, iż:

1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.

2) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

3) W kwestiach związanych z danymi osobowymi, prosimy kontaktować się z nami pod adresem email: iod@victus.pl

4) Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

5) Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Formularz kontaktowy

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

  • *
  • *
*